Sản phẩm và Dịch vụ

Hệ sinh thái Innovin có 2 nhóm Sản phẩm và Dịch vụ cốt lõi là Innovin Academy (Innovin.ac.vn) (Học viện Khoa học và Giáo dục Quốc tế về Đổi mới sáng tạo) và Innovin Shop (Innovin.shop) (Trang thương  mại điện tử của các sản phẩm đổi mới sáng tạo từ các start-up).

Các thương hiệu trong hệ sinh thái Innovin bao gồm các sản phẩm và dịch vụ đa dạng trong các lĩnh vực Giáo dục, Khoa học công nghệ, Sức khỏe, Nông nghiệp, Thực phẩm, Môi trường và Thời trang, được thiết kế và phát triển dựa trên giá trị cốt lõi của Innovin là Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng Việt.

INNOVIN ACADEMY

1. Giáo dục về Kỹ năng sống (Skills School), Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp

2. Giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán) theo cách tiếp cận trải nghiệm khoa học và tư duy thực tế

3. Tổ chức Hội thảo quốc tế, Trường hè (Summer School), Trải nghiệm khoa học (Study Tour)

4. Đào tạo các kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản và nâng cao

5. Đào tạo kỹ năng phân tích, kiểm nghiệm, định danh vi sinh vật; kỹ năng xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật sinh học phân tử

6. Dịch vụ tư vấn giáo dục cá nhân, du học

7. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, khoa học xã hội và nhân văn; nhất là dịch vụ thử nghiệm, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học và khoa học sự sống

8. Dịch vụ phát triển và quản lý dự án khoa học và dự án thương mại

9. Dịch vụ viết báo cáo khoa học (đề tài, luận án, bài báo công bố ở trong và ngoài nước)

10. Hoạt động kết nối trường đại học, trường phổ thông, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng ở trong nước và quốc tế dựa trên các giá trị Giáo dục và Khoa học công nghệ.

11. Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ về sản xuất, phân tích, kiểm nghiệm, sử dụng chế phẩm sinh học, vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, môi trường, y tế

12. Dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, môi trường, thực phẩm

INNOVIN SHOP

1. Các chế phẩm probiotic, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, vi sinh xử lý cho rác thải, nước thải và nước sạch, vi sinh dùng trong phân bón cho cây trồng

2. Kit chẩn đoán bệnh; Hóa chất và môi trường dùng trong lĩnh vực y tế và phòng thí nghiệm

3. Máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong phòng thí nghiệm

4. Giày da công sở và thời trang.