Sản phẩm và Dịch vụ

Hệ sinh thái Innovin có 2 thương hiệu cốt lõi là Innovin School (Giáo dục về Phát triển bền vững, Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân) và Innovin Bio (Thực phẩm và Đồ uống bảo vệ Sức khỏe).

Các thương hiệu trong hệ sinh thái Innovin bao gồm các sản phẩm và dịch vụ đa dạng trong các lĩnh vực Giáo dục, Khoa học công nghệ, Sức khỏe, Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường, được thiết kế và phát triển dựa trên giá trị cốt lõi của Innovin là Đổi mới sáng tạo vì cộng đồng Việt.

INNOVIN SCHOOL

1. Giáo dục về Phát triển bền vững, Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp

2. Giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán) theo cách tiếp cận trải nghiệm khoa học và tư duy thực tế

3. Đào tạo các kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản và nâng cao

4. Dịch vụ tư vấn giáo dục cá nhân

5. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, khoa học xã hội và nhân văn

6. Dịch vụ phát triển và quản lý dự án khoa học và dự án thương mại

7. Dịch vụ viết báo cáo khoa học (đề tài, luận án, bài báo công bố ở trong và ngoài nước)

8. Hoạt động kết nối trường đại học, trường phổ thông, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng ở trong nước và quốc tế dựa trên các giá trị Giáo dục và Khoa học công nghệ.

INNOVIN BIO

1. Thực phẩm và Đồ uống bảo vệ Sức khỏe

2. Các chế phẩm probiotic, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, vi sinh xử lý cho rác thải, nước thải và nước sạch, vi sinh dùng trong phân bón cho cây trồng

3. Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ về sản xuất, phân tích, kiểm nghiệm, sử dụng chế phẩm sinh học, vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, môi trường, y tế

4. Dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, môi trường, thực phẩm

5. Hóa chất và môi trường dùng trong lĩnh vực y tế và phòng thí nghiệm

6. Máy móc, thiết bị y tế; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong phòng thí nghiệm

7. Dịch vụ thử nghiệm, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học và khoa học sự sống

8. Đào tạo kỹ năng phân tích, kiểm nghiệm, định danh vi sinh vật; kỹ năng xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close