Sản phẩm và Dịch vụ

Hệ sinh thái Innovin có lợi thế cạnh tranh từ việc làm chủ các công nghệ dẫn đầu trong bối cảnh phát triển Công nghiệp 4.0, tập trung vào Công nghệ sinh học và Công nghệ thông tin với các nhóm Sản phẩm và Dịch vụ cốt lõi được phát triển bởi đơn vị nghiên cứu và phát triển của chúng tôi.

Thiết bị công nghệ cao và thông minh IoT

Các ngành nghề kinh doanh của Innovin:

Tên ngành, nghề kinh doanh
2029 (Chính)Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, vi sinh xử lý cho rác thải, nước thải và nước sạch, vi sinh dùng trong phân bón cho cây trồng
1080Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
2012Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
2021Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
4620Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4632Bán buôn thực phẩm
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong phòng thí nghiệm
4669Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). Kinh doanh chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm vi sinh xử lý cho rác thải, nước thải và nước sạch, chế phẩm vi sinh dùng trong phân bón cho cây trồng
4711Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4719Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ hóa chất và môi trường; chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm vi sinh xử lý cho rác thải, nước thải và nước sạch, chế phẩm vi sinh dùng trong phân bón cho cây trồng; phụ kiện cho máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
7490Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Tư vấn, chuyển giao công nghệ về sản xuất, phân tích, kiểm nghiệm, sử dụng chế phẩm sinh học, vi sinh trong nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, môi trường, y tế
8559Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: giáo dục khoa học, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nhân
8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; các dịch vụ hỗ trợ cho giáo dục khoa học, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, đổi mới sáng tạo và tinh thần doanh nhân
4723Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4741Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4791Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
5630Dịch vụ phục vụ đồ uống
7120Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
7211Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
7212Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
7213Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
7214Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
7221Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội
7222Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn
0128Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
1020Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
1030Chế biến và bảo quản rau quả
1077Sản xuất cà phê
1079Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1104Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
2023Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
2100Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
2651Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
4633Bán buôn đồ uống
4651Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4759Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4761Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
5811Xuất bản sách
5819Hoạt động xuất bản khác
5820Xuất bản phần mềm
6201Lập trình máy vi tính
6311Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312Cổng thông tin