Thanh niên Việt Nam vì Sáng tạo Xã hội

Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp cùng Trung Tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội, Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân (CSIE) thực hiện chương trình Thanh niên Việt Nam vì Sáng tạo xã hội (Vietnamee Youth for Social Innovation) – một chương trình nhằm thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa các tổ chức đào tạo của Vương Quốc Anh với … Đọc tiếp Thanh niên Việt Nam vì Sáng tạo Xã hội

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Ba nhân tố làm nên thành công

Các khu vực đổi mới sáng tạo mới nổi trên khắp thế giới dù được hình thành theo nhiều cách khác nhau đều có điểm chung, đó là chứa đựng ba yếu tố: văn hóa bao dung với sự thất bại, tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân, và mọi chính sách đều đặt con người làm trung tâm. VĂN HÓA: Đổi mới … Đọc tiếp Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Ba nhân tố làm nên thành công